Vlietkinderen ontwikkelt voor de wereld van morgen. In 2018 kiezen we deze titel voor onze strategische koers. Met elkaar gaan we de komende jaren op weg naar een moderne, wendbare organisatie, passend bij die razendsnel
veranderende wereld. Waar kinderen zich dagelijks ontwikkelen; waar ouders vol vertrouwen hun kind brengen zodat zij zich ontzorgd en ondersteund
voelen. En waar onze medewerkers hun kennis en expertise steeds verder ontwikkelen, ook in de samenwerking met onderwijs en andere partners. 

Dit past bij een maatschappelijke kinderopvangorganisatie als Vlietkinderen. Waar we geloven in gelijke kansen voor alle kinderen, zodat zij een goede
start maken in het leven. Daar willen wij graag een nadrukkelijke bijdrage
aanleveren. In dit jaarbericht vertellen we hoe we op weg zijn en ontwikkelen voor die wereld van morgen.

Tine Oudshoorn

Voorwoord

Stichting Vlietkinderen is een middelgrote kinderopvangorganisatie met locaties in Leidschendam-Voorburg en Den Haag (Leidschenveen en Binckhorst). Wij bieden  verschillende vormen van opvang voor circa. 2500 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op 10 peuterspeelzalen, c.q. peuteropvang locaties, 9 kinderdagverblijven en 15 locaties voor buitenschoolse opvang. Daarnaast biedt Vlietkinderen TSO de tussenschoolse opvang aan op 12 scholen. Vlietkinderen participeert met twee Spel- en Opvoedpunten in het Sociaal Service Punt van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De kern van onze missie is, dat we ouders in staat stellen om opvoeding, studie, werk en vrije tijd te combineren, door hen de zekerheid en continuïteit te bieden van een uitdagende, veilige en ontwikkelomgeving voor hun kind. 

Vlietkinderen onderscheidt zich consistent en scherp in de markt door hoge (pedagogische) kwaliteit, meerwaarde voor kinderen, regionaal stevig geworteld en georiënteerd. Wij zijn betrouwbaar en werken in nauwe samenwerking met onderwijs, gemeenten en andere partners. Een maatschappelijk bedrijf in het sociaal domein.

 

 

Lees hier meer over
'onze positie in de markt'

Wie zijn wij, waar staan we voor

Stichting Vlietkinderen is een middelgrote kinderopvangorganisatie met locaties in Leidschendam-Voorburg en Den Haag (Leidschenveen en Binckhorst). Wij bieden  verschillende vormen van opvang voor circa. 2500 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op 10 peuterspeelzalen, c.q. peuteropvang locaties, 9 kinderdagverblijven en 15 locaties voor buitenschoolse opvang. Daarnaast biedt Vlietkinderen TSO de tussenschoolse opvang aan op 12 scholen. Vlietkinderen participeert met twee Spel- en Opvoedpunten in het Sociaal Service Punt van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De kern van onze missie is, dat we ouders in staat stellen om opvoeding, studie, werk en vrije tijd te combineren, door hen de zekerheid en continuïteit te bieden van een uitdagende, veilige en ontwikkelomgeving voor hun kind.

Vlietkinderen onderscheidt zich consistent en scherp in de markt door hoge (pedagogische) kwaliteit, meerwaarde voor kinderen, regionaal stevig geworteld en georiënteerd. Wij zijn betrouwbaar en werken in nauwe samenwerking met onderwijs, gemeenten en andere partners. Een maatschappelijk bedrijf in het sociaal domein.

Lees hier meer over
'onze positie in de markt'

Filmpje respectvol met elkaar omgaan

Filmpje verschillen waarderen

Wie zijn wij, waar staan we voor