Technologie en duurzaamheid

Kinderen groeien op in een tijdperk van robotisering en digitalisering en kennen al jong de wereld via hun tablet. De 21ste eeuw vraagt andere capaciteiten zowel van kinderen als de volwassenen die hen ondersteunen in hun ontwikkeling. ‘21st century skills’ als ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, creatieve en sociale vaardigheden en culturele sensitiviteit worden steeds belangrijker. Ook het moderne gezinsleven gaat uit van gemak en flexibiliteit: shoppen via internet, digitale informatievoorziening, keuzes maken op basis van reviews, je kind online volgen. Er is steeds meer mogelijk en ouders gaan er vanzelfsprekend vanuit dat hun kinderopvangorganisatie meebeweegt.

Bij Vlietkinderen communiceren we digitaal met onze klanten via ‘Mijn Vlietkinderen’, het ouderportaal. Onze interne communicatie verloopt via VlietTalk (Plek) het platform voor medewerkers.

Duurzaamheid

Vlietkinderen heeft in 2018 door ir. Romy Schneider, een huisvestingscan laten uitvoeren op de locaties.

Vervolgens kunnen we richting geven aan integraal beleid rondom de huisvesting en voor de komende jaren duurzame keuzes maken.

Bijzonder in 2018

Technologie en duurzaamheid

Kinderen groeien op in een tijdperk van robotisering en digitalisering en kennen al jong de wereld via hun tablet. De 21ste eeuw vraagt andere capaciteiten zowel van kinderen als de volwassenen die hen ondersteunen in hun ontwikkeling. ‘21st century skills’ als ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, creatieve en sociale vaardigheden en culturele sensitiviteit worden steeds belangrijker. Ook het moderne gezinsleven gaat uit van gemak en flexibiliteit: shoppen via internet, digitale informatievoorziening, keuzes maken op basis van reviews, je kind online volgen. Er is steeds meer mogelijk en ouders gaan er vanzelfsprekend vanuit dat hun kinderopvangorganisatie meebeweegt.

Bij Vlietkinderen communiceren we digitaal met onze klanten via ‘Mijn Vlietkinderen’, het ouderportaal. Onze interne communicatie verloopt via VlietTalk (Plek) het platform voor medewerkers.

Duurzaamheid

Vlietkinderen heeft in 2018 door ir. Romy Schneider, een huisvestingscan laten uitvoeren op de locaties.

Vervolgens kunnen we richting geven aan integraal beleid rondom de huisvesting en voor de komende jaren duurzame keuzes maken.


Bijzonder in 2018

We denken en doen groen!

Op steeds meer locaties denken en doen we ‘groen’. Dit zien we terug in voeding, het activiteitenaanbod en bij de dagelijkse handelingen. Je kunt het kinderen niet jong genoeg leren dat we zorgvuldig moeten omgaan met onze wereld.

Pedagogisch medewerkers hebben via een training geleerd om te werken volgens de aanpak van Gezonde Kinderopvang. De bijbehorende scholing ‘Een Gezonde Start’ leert medewerkers reflecteren op hun eigen leefstijl, de gezonde leefstijl in hun organisatie en de interactie met kinderen en ouders. Het geeft hen tools om de Gezonde Kinderopvang in de praktijk gestalte te geven.

Bijzonder in 2018

We denken en doen groen!

Op steeds meer locaties denken en doen we ‘groen’. Dit zien we terug in voeding, het activiteitenaanbod en bij de dagelijkse handelingen. Je kunt het kinderen niet jong genoeg leren dat we zorgvuldig moeten omgaan met onze wereld.

Pedagogisch medewerkers hebben via een training geleerd om te werken volgens de aanpak van Gezonde Kinderopvang. De bijbehorende scholing ‘Een Gezonde Start’ leert medewerkers reflecteren op hun eigen leefstijl, de gezonde leefstijl in hun organisatie en de interactie met kinderen en ouders. Het geeft hen tools om de Gezonde Kinderopvang in de praktijk gestalte te geven.

Bijzonder in 2018

IKK wetgeving en HARMONISATIE Peuterspeelzalen

Vlietkinderen zet voortdurend in op het continueren en borgen van hoogstaande (pedagogische) kwaliteit. Vlietkinderen zet voortdurend in op het continueren en borgen van hoogstaande (pedagogische) kwaliteit. We liggen stevig op ‘IKK-koers’, bijvoorbeeld door de scholing en inzet van onze pedagogisch coaches. 

Lees hier meer over
'wetgeving en harmonisatie'

Tot de zomer 2018 kende de bezetting van de peuterspeelzalen nauwelijks vraaguitval. Echter, door de complexe (financiële) regelingen zien we dat (doelgroep) ouders afhaken. De afdeling Klantenservice & Verkoop biedt op maat, ondersteuning, ook met een wekelijks spreekuur op locatie.

Bekijk spreekuur informatie

Bijzonder in 2018

IKK wetgeving en HARMONISATIE Peuterspeelzalen

Vlietkinderen zet voortdurend in op het continueren en borgen van hoogstaande (pedagogische) kwaliteit. Vlietkinderen zet voortdurend in op het continueren en borgen van hoogstaande (pedagogische) kwaliteit. We liggen stevig op ‘IKK-koers’, bijvoorbeeld door de scholing en inzet van onze pedagogisch coaches. 

Lees hier meer over
'wetgeving en harmonisatie'

Tot de zomer 2018 kende de bezetting van de peuterspeelzalen nauwelijks vraaguitval. Echter, door de complexe (financiële) regelingen zien we dat (doelgroep) ouders afhaken. De afdeling Klantenservice & Verkoop biedt op maat, ondersteuning, ook met een wekelijks spreekuur op locatie.

Bekijk spreekuur informatie

Bijzonder in 2018

Samenwerking met andere partners

Naast basisonderwijs is er nauwe samenwerking met gemeenten, jeugdzorg, ROC ’s, cultuur, sport - en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven in het werkgebied. De MT- en stafleden hebben hun eigen netwerk en investeren hierin voor de groei van Vlietkinderen op verschillende terreinen. Vlietkinderen zorgt ervoor zichtbaar te zijn en bij te dragen aan lokale evenementen als sterk merk in de regio.

Bijzonder in 2018

Samenwerking met andere partners

Naast basisonderwijs is er nauwe samenwerking met gemeenten, jeugdzorg, ROC ’s, cultuur, sport - en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven in het werkgebied. De MT- en stafleden hebben hun eigen netwerk en investeren hierin voor de groei van Vlietkinderen op verschillende terreinen. Vlietkinderen zorgt ervoor zichtbaar te zijn en bij te dragen aan lokale evenementen als sterk merk in de regio.

Bijzonder in 2018

Samenwerking partners

17 April 2018 hebben Tine Oudshoorn met haar collega van Lucas onderwijs, Krijn van Putten, de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg toegesproken. Het onderwerp was ‘Maatschappelijke kinderopvang’, over kansengelijkheid voor kinderen en de toegevoegde waarde van maatschappelijke kinderopvang in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De boodschap was en is: als je samenwerking zoekt om bijvoorbeeld een IKC te bouwen, doe dit dan met betrokken maatschappelijke partners als Vlietkinderen (een stichting), die meerwaarde kunnen leveren.

Tine Oudshoorn; “Hoe jonger je investeert in het kind, hoe beter dat is voor later. Gun kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot de sociale burgers van de toekomst. Wij pleiten voor een basis toegangsrecht voor alle peuters op kinderopvang. Of je nu werkt, studeert of niet, het zou mogelijk moeten zijn dat ieder kind vanaf twee jaar, tenminste twee dagdelen per week, gebruik kan maken van kinderopvang. Ieder kind krijgt zo een kans op een goede start in het basisonderwijs. De instroom van kinderen die een voorschoolse voorziening hebben bezocht is duidelijk te onderscheiden van de kinderen die deze voorbereiding niet hebben meegekregen.”

In oktober organiseerde Vlietkinderen het ‘Vlietkinderen debat’ met als thema ‘opvoeden is samenspel’. De debaters waren afkomstig uit diverse gremia, zoals onder andere; Sharon Gesthuizen, voorzitter BMK, Krijn van Putten, clusterdirecteur Lucas onderwijs, Harry van de Kant, bestuurder Panta Rhei. De middag werd druk bezocht en er was veel belangstelling vanuit de politiek.

Bijzonder in 2018

Samenwerking partners

17 April 2018 hebben Tine Oudshoorn met haar collega van Lucas onderwijs, Krijn van Putten, de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg toegesproken. Het onderwerp was ‘Maatschappelijke kinderopvang’, over kansengelijkheid voor kinderen en de toegevoegde waarde van maatschappelijke kinderopvang in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De boodschap was en is: als je samenwerking zoekt om bijvoorbeeld een IKC te bouwen, doe dit dan met betrokken maatschappelijke partners als Vlietkinderen (een stichting), die meerwaarde kunnen leveren.

Tine Oudshoorn; “Hoe jonger je investeert in het kind, hoe beter dat is voor later.

Gun kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot de sociale burgers van de toekomst. Wij pleiten voor een basis toegangsrecht voor alle peuters op kinderopvang. Of je nu werkt, studeert of niet, het zou mogelijk moeten zijn dat ieder kind vanaf twee jaar, tenminste twee dagdelen per week, gebruik kan maken van kinderopvang. Ieder kind krijgt zo een kans op een goede start in het basisonderwijs. De instroom van kinderen die een voorschoolse voorziening hebben bezocht is duidelijk te onderscheiden van de kinderen die deze voorbereiding niet hebben meegekregen.”

In oktober organiseerde Vlietkinderen het ‘Vlietkinderen debat’ met als thema ‘opvoeden is samenspel’. De debaters waren afkomstig uit diverse gremia, zoals onder andere; Sharon Gesthuizen, voorzitter BMK, Krijn van Putten, clusterdirecteur Lucas onderwijs, Harry van de Kant, bestuurder Panta Rhei. De middag werd druk bezocht en er was veel belangstelling vanuit de politiek.

Bekijk het filmpje

Bijzonder in 2018

Samenwerking met basisonderwijs

Vlietkinderen werkt al lang en succesvol samen met onderwijskoepels Panta Rhei en Lucas onderwijs. Met beide koepels zijn convenanten afgesloten en er vindt regelmatig inhoudelijke- en strategische afstemming plaats. Met vijf scholen van Lucas wordt nauwere samenwerking vanuit beide besturen sterk gestimuleerd om te komen tot een doorgaande lijn 0-12 jaar, bij voorkeur in een integraal kindcentrum

Met de scholen van de andere onderwijskoepels, waaronder ook Haagse scholen, wordt per school onderzocht of nauwere samenwerking mogelijk is.

Vlietkinderen bouwt in samenwerking met de gemeente en het onderwijs:

 • IKC Heeswijk; basisschool Pius X / KDV Plons en BSO de Fontein en PSZ de Hobbelhoek. Verwachte oplevering 2020/2021.
 • IKC Trampoline, een kindcentrum waarin  basisschool Trampoline, een Vlietkinderen KDV en een BSO worden gehuisvest. verwachte oplevering 2020/2021.
Kindcentrum Trampoline logo wit

Bijzonder in 2018

Samenwerking met basisonderwijs

Vlietkinderen werkt al lang en succesvol samen met onderwijskoepels Panta Rhei en Lucas onderwijs. Met beide koepels zijn convenanten afgesloten en er vindt regelmatig inhoudelijke- en strategische afstemming plaats. Met vijf scholen van Lucas wordt nauwere samenwerking vanuit beide besturen sterk gestimuleerd om te komen tot een doorgaande lijn 0-12 jaar, bij voorkeur in een integraal kindcentrum

Met de scholen van de andere onderwijskoepels, waaronder ook Haagse scholen, wordt per school onderzocht of nauwere samenwerking mogelijk is.

Vlietkinderen bouwt in samenwerking met de gemeente en het onderwijs:

 • IKC Heeswijk; basisschool Pius X / KDV Plons en BSO de Fontein en PSZ de Hobbelhoek. Verwachte oplevering 2020/2021.
 • IKC Trampoline, een kindcentrum waarin  basisschool Trampoline, een Vlietkinderen KDV en een BSO worden gehuisvest. verwachte oplevering 2020/2021.
Kindcentrum Trampoline logo wit

Bijzonder in 2018

Vervoer en Stint

Op 1 oktober heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten uit voorzorg de Stint te schorsen op basis van de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de veiligheid van de Stint door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Vlietkinderen heeft hierop geanticipeerd door te kiezen voor lopen en vervoer per bolderkar of bakfiets. Onze Stints zijn opgeslagen in afwachting van (mogelijke) terugkeer. We volgen ondertussen nauwgezet de ontwikkelingen en werken aan:

 • Een vernieuwd vervoersprotocol, inclusief. risico’s en aansprakelijkheid in beeld.
 • Inventarisatie van de kosten die tot nu toe extra gemaakt worden. Dit betreft vooral personeelskosten i.v.m. extra ogen en handen.

Bijzonder in 2018

Vervoer en Stint

Op 1 oktober heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten uit voorzorg de Stint te schorsen op basis van de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de veiligheid van de Stint door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Vlietkinderen heeft hierop geanticipeerd door te kiezen voor lopen en vervoer per bolderkar of bakfiets. Onze Stints zijn opgeslagen in afwachting van (mogelijke) terugkeer.

We volgen ondertussen nauwgezet de ontwikkelingen en werken aan:

 • Een vernieuwd vervoersprotocol, inclusief. risico’s en aansprakelijkheid in beeld.
 • Inventarisatie van de kosten die tot nu toe extra gemaakt worden. Dit betreft vooral personeelskosten i.v.m. extra ogen en handen.

Bekijk het filmpje

Bijzonder in 2018

Vlietkinderen op TV

In het voorjaar hebben we een PR item gemaakt voor een TV-programma van RTL4. Het lifestyle programma behandelde items gericht op jonge gezinnen. Tine werd geïnterviewd door Aukje van Ginneken. Het filmpje is te zien op Vlietkinderen YouTube.

Walk in the Park

De zomer stond in het teken van het lokale festival ‘Walk in the Park’ (WitP)en de Vlietkinderen studiemiddag. WitP is ieder jaar weer een belangrijk lokaal evenement waar Vlietkinderen zich laat zien als de leukste en meest betrokken kinderopvangorganisatie in de regio.

Bijzonder in 2018

Vlietkinderen op TV

In het voorjaar hebben we een PR item gemaakt voor een TV-programma van RTL4. Het lifestyle programma behandelde items gericht op jonge gezinnen. Tine werd geïnterviewd door Aukje van Ginneken. Het filmpje is te zien op Vlietkinderen YouTube.

Bekijk het filmpje

Walk in the Park

De zomer stond in het teken van het lokale festival ‘Walk in the Park’ (WitP)en de Vlietkinderen studiemiddag. WitP is ieder jaar weer een belangrijk lokaal evenement waar Vlietkinderen zich laat zien als de leukste en meest betrokken kinderopvangorganisatie in de regio.

Bijzonder in 2018

Studiedag

Het stadion van ADO diende als locatie voor de studiemiddag voor alle medewerkers. De Omdenkshow van Berthold Gunster zorgde voor inzicht en vermaak.

Eind van het jaar kreeg kindcentrum de Vuurtoren bezoek van Staatsecretaris Tamara van Ark, zij ging met ons in gesprek over allerlei kinderopvang gerelateerde onderwerpen waaronder uitvoering van maatregelen voortkomend uit de IKK.

Bijzonder in 2018

Studiedag

Het stadion van ADO diende als locatie voor de studiemiddag voor alle medewerkers. De Omdenkshow van Berthold Gunster zorgde voor inzicht en vermaak.

Eind van het jaar kreeg kindcentrum de Vuurtoren bezoek van Staatsecretaris Tamara van Ark, zij ging met ons in gesprek over allerlei kinderopvang gerelateerde onderwerpen waaronder uitvoering van maatregelen voortkomend uit de IKK.


Bijzonder in 2018

Bijzonder in 2018

Bijzonder in 2018

Leerbedrijf

Vlietkinderen investeert continue in begeleiding en ontwikkeling van jonge mensen. In 2018 is een stageplaats geboden aan 73 stagiaires Pedagogisch werk niveau 3 en 4, Sport en Bewegen, HBO Pedagogiek. Op dit moment is 40% van de stagiaires van de MBO 4-opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker (GPM).

De stagiair op de afdeling P&O, Viviane Duijts (commerciële economie,Hoge School Leiden) heeft als afstudeeropdracht een onderzoek uitgevoerd dat zich richtte op ‘wensen en behoeften van medewerkers’. Het onderzoek biedt ons waardevolle informatie over onze huidige en toekomstige medewerkers en wat zij van ons verwachten.

In 2018 zien we het aantal vacatures toenemen. Met name de kleine BSO contracten vormen een uitdaging die we, in relatie met de samenwerking met o.a. onderwijs, proberen aan te pakken. Om snel en effectief hierop te kunnen inspelen is:

 • in het najaar een medewerker HR specifiek belast met het wervings-en selectie proces
 • heeft de Marketing Communicatie adviseur de online werving op zich genomen.
 • is er een plan van aanpak gemaakt ter herinrichting invalpool.

Cijfers

Leerbedrijf

Vlietkinderen investeert continue in begeleiding en ontwikkeling van jonge mensen. In 2018 is een stageplaats geboden aan 73 stagiaires Pedagogisch werk niveau 3 en 4, Sport en Bewegen, HBO Pedagogiek. Op dit moment is 40% van de stagiaires van de MBO 4-opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker (GPM).

De stagiair op de afdeling P&O, Viviane Duijts (commerciële economie,Hoge School Leiden) heeft als afstudeeropdracht een onderzoek uitgevoerd dat zich richtte op ‘wensen en behoeften van medewerkers’. Het onderzoek biedt ons waardevolle informatie over onze huidige en toekomstige medewerkers en wat zij van ons verwachten.

In 2018 zien we het aantal vacatures toenemen. Met name de kleine BSO contracten vormen een uitdaging die we, in relatie met de samenwerking met o.a. onderwijs, proberen aan te pakken. Om snel en effectief hierop te kunnen inspelen is:

 • in het najaar een medewerker HR specifiek belast met het wervings-en selectie proces
 • heeft de Marketing Communicatie adviseur de online werving op zich genomen.
 • is er een plan van aanpak gemaakt ter herinrichting invalpool.

“Vlietkinderen wil een lerende wendbare organisatie zijn en het moet voor medewerkers dus duidelijk zijn dat werken bij Vlietkinderen uitdaging en doorgroeimogelijkheden biedt. Wanneer dit het geval is dan hebben medewerkers  het naar hun zin, hierdoor stralen zij enthousiasme uit. Dit zorgt ervoor dat (potentieel nieuwe) medewerkers zich aangetrokken voelen tot de organisatie.”

Bijzonder in 2018