Marktpositie

Vlietkinderen is een sterk merk in de regio, heeft een goede naam en haar propositie voor pedagogische kwaliteit, betrouwbaarheid en expertise op pedagogisch gebied wordt herkend en erkend door zowel ouders, schoolbesturen, jeugdzorg, gemeenten als andere samenwerkingspartners. In elke wijk zijn we zichtbaar aanwezig als dienstverlenende organisatie en als werkgever!

Een nieuwe koers

In 2018 zijn we samen op weg gegaan om het strategisch meerjarenbeleid 2018-2021 ‘Vlietkinderen ontwikkelt voor de wereld van morgen’, vorm en inhoud te geven. Om te komen tot een nieuwe strategie zijn we op verschillende manieren aan de slag gegaan:

 • er is bij medewerkers op de locaties ‘opgehaald’ wat zij belangrijk vinden.
 • er is een SWOT-analyse gemaakt
 • er heeft in- en extern marktonderzoek plaatsgevonden
 • er zijn drie grote strategiebijeenkomsten georganiseerd met stakeholders (ouders, medewerkers, samenwerkingspartijen).

Het resultaat is een breed gedragen koersplan ‘Op weg naar de wereld van morgen!’

met op hoofdlijnen drie strategische doelen:

 1. Klanten en medewerkers kiezen voor Vlietkinderen
 2. Een moderne, wendbare, lerende organisatie
 3. Vlietkinderen is dè samenwerkingspartner waar het gaat om de ontwikkeling en het veilig opgroeien van kinderen

In het najaar van 2018 is gestart met de herinrichting van het managementteam passend bij de nieuwe koers, om de strategische doelen te kunnen realiseren. Er is toegewerkt naar een MT dat bestaat uit de manager bedrijfsvoering, manager Kindcentra, manager HR, onder voorzitterschap van Tine Oudshoorn, directeur-bestuurder.

Strategie & bedrijf

Marktpositie

Vlietkinderen is een sterk merk in de regio, heeft een goede naam en haar propositie voor pedagogische kwaliteit, betrouwbaarheid en expertise op pedagogisch gebied wordt herkend en erkend door zowel ouders, schoolbesturen, jeugdzorg, gemeenten als andere samenwerkingspartners. In elke wijk zijn we zichtbaar aanwezig als dienstverlenende organisatie en als werkgever!

Een nieuwe koers

In 2018 zijn we samen op weg gegaan om het strategisch meerjarenbeleid 2018-2021 ‘Vlietkinderen ontwikkelt voor de wereld van morgen’, vorm en inhoud te geven. Om te komen tot een nieuwe strategie zijn we op verschillende manieren aan de slag gegaan:

 • er is bij medewerkers op de locaties ‘opgehaald’ wat zij belangrijk vinden.
 • er is een SWOT-analyse gemaakt
 • er heeft in- en extern marktonderzoek plaatsgevonden
 • er zijn drie grote strategiebijeenkomsten georganiseerd met stakeholders (ouders, medewerkers, samenwerkingspartijen).

Het resultaat is een breed gedragen koersplan ‘Op weg naar de wereld van morgen!’

met op hoofdlijnen drie strategische doelen:

 1. Klanten en medewerkers kiezen voor Vlietkinderen
 2. Een moderne, wendbare, lerende organisatie
 3. Vlietkinderen is dè samenwerkingspartner waar het gaat om de ontwikkeling en het veilig opgroeien van kinderen

In het najaar van 2018 is gestart met de herinrichting van het managementteam passend bij de nieuwe koers, om de strategische doelen te kunnen realiseren. Er is toegewerkt naar een MT dat bestaat uit de manager bedrijfsvoering, manager Kindcentra, manager HR, onder voorzitterschap van Tine Oudshoorn, directeur-bestuurder.

Strategie & bedrijf

Het bedrijf

Vlietkinderen kende in 2018 een lichte omzetgroei, in lijn met de groeiende economie en heeft de stabiele koers vastgehouden van de afgelopen jaren. We hebben specifiek gewerkt aan de basisstructuur van het bedrijf: ICT en telefonie, beveiliging persoonsgegevens (AVG), contract en documentbeheer, huisvesting en HR dienstverlening.

Met deze basis kan Vlietkinderen in 2019 verder werken aan de inrichting, kwaliteit en kwantiteit van de bezetting en systemen en processen die passen bij de toekomstige ontwikkelingen van de moderne wendbare organisatie.

Strategie & bedrijf

Het bedrijf

Vlietkinderen kende in 2018 een lichte omzetgroei, in lijn met de groeiende economie en heeft de stabiele koers vastgehouden van de afgelopen jaren. We hebben specifiek gewerkt aan de basisstructuur van het bedrijf: ICT en telefonie, beveiliging persoonsgegevens (AVG), contract en documentbeheer, huisvesting en HR dienstverlening.

Met deze basis kan Vlietkinderen in 2019 verder werken aan de inrichting, kwaliteit en kwantiteit van de bezetting en systemen en processen die passen bij de toekomstige ontwikkelingen van de moderne wendbare organisatie.

Strategie & bedrijf